| Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
 

Informacje
o przedsiębiorstwie:

 • Przedmiot działania
 • Struktura, organizacja
 • Majątek
 • Tryb Działania
 • Aktualności
 • Zamówienia publiczne
 • Sprawozdania finansowe
 • Nieruchomości
 • Dokumenty
 • Rekrutacja MOSiR
 • Kontakt


  Informacje o BIP:

 • Redakcja
 • Statystyki
 • Rejestr zmian

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jest jednostką organizacyjną Miasta Ruda Śląska nie posiadającą osobowości prawnej działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 994).
  • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Tekst jednolity Dz.U z 2017r.  poz. 827).
  • Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 650 ).
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( Tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz.121 z poźniejszymi zmianami)
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz 395 z poźniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 622/XXXIII/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami.

  W sprawie udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz MOSIR-u:

  • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1579 z późniejszymi zmianami)

  MOSiR działa jako jednostka budżetowa podporządkowana Prezydentowi Miasta Ruda Śląska, który pełni także nadzór nad jego działalnością.    Redaktor: Sławomir Szudy
  Ilość odwiedzin dla strony: 2874
  Ostatnia modyfikacja strony: 31 stycznia 2020