| Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
 

Informacje
o przedsiębiorstwie:

Zarządzenie nr 5/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. 

Zarządzenie nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.