| Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
 

Informacje
o przedsiębiorstwie:

 • Przedmiot działania
 • Struktura, organizacja
 • Majątek
 • Tryb Działania
 • Aktualności
 • Zamówienia publiczne
 • Sprawozdania finansowe
 • Nieruchomości
 • Dokumenty
 • Rekrutacja MOSiR
 • Kontakt


  Informacje o BIP:

 • Redakcja
 • Statystyki
 • Rejestr zmian

 • Przedmiot działalności i kompetencje

  Podstawowym celem MOSiR jest organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. Rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych.

  MOSiR może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska w zakresie kultury fizycznej oraz wykonywać inne zadania określone przez właściwy organ Miasta. 

  W szczególności do zadań MOSiR należy:

  • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, 
  • tworzenie, utrzymywanie i udostępnienie bazy sportowo – rekreacyjnej, 
  • współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi,
  • współdziałanie z placówkami oświaty, kultury oraz Szkolnym Związkiem Sportowym, klubami i stowarzyszeniami sportowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności sportowo – rekreacyjnej,
  • zarządzanie tablicami, słupami i innymi urządzeniami gminnymi służącymi do rozpowszechniania informacji i ogłoszeń w sposób miejscowo przyjęty.

  Po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta MOSiR może – w granicach obowiązującego prawa – prowadzić inną działalność, celem pozyskania dochodów budżetowych.    Redaktor:
  Ilość odwiedzin dla strony: 2977
  Ostatnia modyfikacja strony: 31 stycznia 2020