Majątek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej

Majątek - stan na dzień 01.01.2022 r.

L.p. Rodzaj środka trwałego Wartość brutto
1. Grunty 922 026,71
2. Budynki i lokale 8 931 157,75
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11 041 737,38
4. Kotły i maszyny energetyczne 7 800,58
5. Maszyny i urządzenia 580 893,67
6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 161 692,54
7. Urządzenia techniczne 1 060 308,01
8. Środki transportu 550 576,07
9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 044 958,81
  Ogółem 24 301 151,52

Majątek użyczony MOSiR - stan na dzień 01.01.2022 r.

L.p. Rodzaj środka trwałego Wartość brutto
1. Grunty 1 428 875,12
2. Budynki i lokale 31 716 230,04
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 33 210 455,00
4. Kotły i maszyny energetyczne 540 428,28
5. Urządzenia techniczne 696 434,47
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 89 248,49
  Ogółem 67 681 671,40
Informację wprowadził: MOSiR Ruda Śląska
Za treść odpowiada: MOSiR Ruda Śląska
Data wytworzenia: MOSiR Ruda Śląska 25.04.2022
Rejestr zmian