Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.

Archiwa

 • dokumentów zgodnych z ustawą o rachunkowości,
 • dokumentacji technicznej

Ewidencje

 • środków trwałych,
 • nagród przeznaczonych dla uczestników imprez sportowych,
 • pracowników,
 • umów:
  • z odbiorcami usług,
  • z wykonawcami usług,
  • z dzierżawcami i najemcami.

Rejestry

 • sprzedaży i zakupu.

Zaświadczenie stwierdzające okresy zatrudnienia wydawane w celu ustalenia kapitału początkowego oraz stwierdzenia prawa do emerytur i rent można uzyskać w Dziale Księgowości mieszczącym się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej przy ul. gen. Hallera 14a, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (032) 248-63-36.

Zarządzenie nr 12 / 2007 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej z dnia 06.06.2007 r. w sprawie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2007 dyrektora MOSiR. z dnia 06.06.2007 r.

Informację wprowadził: MOSiR Ruda Śląska
Za treść odpowiada: MOSiR Ruda Śląska
Data wytworzenia: MOSiR Ruda Śląska 27.04.2022
Rejestr zmian